Firemní školka Motol

Cílem projektu bylo vybudování firemní školky pro zaměstnance státního zdravotního zařízení Fakultní nemocnice v Motole (dále FNM). Projekt měl za úkol podpořit rozvoj služeb péče o děti, konkrétně založení a provoz firemní školky pro největší zdravotnickou institucí v ČR.

Žádost o přidělení dotace z ESF ČR zpracovala Ivana Panochová, dnes statutární orgán, jediný společník a jednatel společnosti Mateřská škola Začít spolu s.r.o. ve spolupráci s projektovou manažerkou společnosti Mgr. Dagmar Boháčkovou  v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita. Žadatelem byla Fakultní nemocnice v Motole (FNM) a žádost byla podána pod názvem Firemní školka Motol se zaměřením na podporu souladu pracovního a soukromého života. Na konci roku 2011 byla žádost vyhodnocena poskytovatelem dotace, tj. Magistrátem hl. m. Prahy, jako úspěšná.


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————