Školka Homolka

Projekt „Školka Homolka“ byl realizován z Evropského sociálního fondu ČR (dále jen ESF ČR) v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita. Financování bylo zajištěno po na období 22 měsíců, tj. od 1. června 2010 do 31. března 2012. Projekt byl neinvestiční a finanční prostředky byly určeny výhradně na krytí nákladů souivisejících s provozem školky.

Výše přidělených finančních prostředků činila 5 200 000,- Kč. Hlavním cílem projektu bylo podpořit rozvoj služeb péče o děti, konkrétně založení a provoz firemní školky, s cílem sladit pracovní a soukromý život rodičů. Rodiči byli v tomto případě zaměstnanci pražské Nemocnice Na Homolce, kteří si díky umístění svého dítěte do firemní školky udrželi zaměstnání nebo získali novou pracovní příležitost. Školka byla po dobu trvání financování z ESF ČR určena výhradně dětem zaměstnanců nemocnice ve věku od 2,5 - 6 (7) let. Specifická otevirací doba od 6.00 - 20.00 hod. vycházela vstříc rodičům, ketří pracovali ve směnném režimu. Po dobu trvání projektu byla v provozu jedna třída s kapacitou 25 dětí. Během 22 měsíců realizace projektu využilo služeb školky celkem 54 rodičů - zaměstnanců nemocnice.

Žádost o přidělení dotace z ESF ČR podala Ivana Panochová, dnes statutární orgán, jediný společník a jednatel společnosti Mateřská škola Začít spolu s.r.o. Ivana Panochová byla současně jediným příjemcem dotace, tj. zřizovatelkou a provozovatelkou školky po celou dobu realizace projektu.


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————