Zkušenosti s projekty

Ivana Panochová, statutární orgán a jednatelka společnosti, má bohaté zkušenosti s projekty Evropských sociálních fondů ČR (dále jen ESF ČR), stejně jako Mgr. Dagmar Boháčková, projektová manažerka. Poskytneme Vám konzultace k vyhlášené výzvě, zpracujeme žádost o poskytnutí dotace z ESF ČR v oblasti služeb péče o dítě a zajistíme přípravu popř. realizaci samotného projektu. Během realizace projektu Vám poradíme se zpracováním monitorovacích zpráv pro poskytovatele dotace, popř. Vám je zpracujeme.


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————