O nás

Naším prvořadým úkolem je kvalitní příprava dětí pro další vzdělávání a pro život vůbec. To je důvod, proč pracujeme s programem Začít spolu.

Tento program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro dítě dnešní doby, které se musí vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti. Program intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti, které jsou v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebné:

  1. komunikaci
  2. kooperaci
  3. řešení problémů

Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Mezi hlavní cíle patří naučit děti:

  • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
  • rozpoznávat problémy a řešit je
  • být tvůrčí, mít představivost
  • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
  • podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu.

 


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————