Aktuality

Školka Střešovanka

Od 1. 9. 2016 zahajujeme provoz Předškolního zařízení ÚVN - "Střešovanka", které je umístěno v nově zrekonstruované budově Ústřední vojenské nemocnice Praha, na adrese U čtvrté baterie 169, Praha 6. Budova firemní školky se nachází mimo areál nemocnice ÚVN. Webové stránky školky jsou prozatím ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.

Dotace MŠMT

Společnost Mateřská škola Začít spolu s.r.o. zažádala pro školní rok 2013/2014 o poskytování zvýšené dotace z prostředků MŠMT. Během února by tedy měla navštívit provozovnu naší společnosti Česká školní inspekce (ČŠI). Výsledkem její činnosti bude inspekční zpráva, která bude sloužit jako podklad k přiznání zvýšené dotace. Podmínkou pro přiznání dotace je, že zpráva nebude obsahovat zjištění závažných nedostatků.

Dětský klub Orangery park

V prosinci roku 2012 byla Žádost o poskytnutí dotací z ESF ČR schválena. Během února 2013 lze předpokládat uzavření grantové smlouvy a v březnu 2013 zahájení realizace projektu občanským sdružením Orangery Park, o.s.

Školka Motoláček

Dne 1. 9. 2012 jsme zahájili provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz.


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————