Služby

Naším prvořadým úkolem je kvalitní příprava dětí pro další vzdělávání a pro život vůbec. To je důvod, proč v našich školkách pracujeme s programem Začít spolu. Specifikem tohoto programu je aktivní spolupráce s rodinou a otevřený přístup školky k rodičům. Program vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti na výchově a také je při ní povzbuzovat

Otevřená komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy.Rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jaké děti dělají pokroky na individuálních konzultacích. Naše školky jsou proto maximálně otevřené všem připomínkám a podnětům ze strany rodičovské veřejnosti. Vítáme osobní komunikaci na všech úrovních, neboť bez vzájemné komunikace není možné dosáhnout zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.

Program vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti na výchově a také je při ní povzbuzovat. Podstatná část kontaktů mezi školkou a rodinou je spíše neformálního charakteru a může probíhat různými způsoby.

Přímá spolupráce:

  • Zapojení rodičů do činností ve třídě
  • Návštěvy v rodinách
  • Spoluúčast na tvorbě individuálních plánů pro děti
  • Půjčování hraček a knih
  • Průběžné individuální konzultace pedagoga s rodiči
  • Pomoc při pořádání akcí pro děti

Nepřímá spolupráce:

  • Informační nástěnky
  • Dotazníky
  • Zápisníky dětí, které slouží k písemné komunikaci mezi rodiči a pedagogy
  • Školní časopis

Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————