Dotace MŠMT

Seznámíme vás s podmínkami získání dotací MŠMT v souvislosti s platnou legislativou, provedeme Vás danou problematikou krok za krokem, poskytneme potřebnou součinnost a zpracujeme Žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení za Vás.

Proč o dotace usilovat?

Soukromé a firemní školky se často potýkají s nedostatkem finančních prostředků na provoz školky. Řešením, jak v dlohodobém horizontu zajistit financování provozu, je zápis do rejstřku škol a školských zařízení.

Rejstřík škol a školských zařízení

Rejstřík škol a školských zařízení představuje databázi subjektů, které jsou v rejstříku evidovány. Evidovány jsou zde subjekty, které čerpají dotace MŠMT, dále subjekty, které jsou již v rejstříku zapsány, ale dotace dosud nečerpají a subjekty, které jsou z rejstříku vyřazeny. Ve všech uvedených případech se jedná o subjekty, které vykonávají činnost škol nebo školských zařízení.

Zápis do rejstříku

O zápis do rejstříku škol a školských zařízení musíte požádat prostřednictvím k tomu určeného formuláře žádosti o zápis. Formulář žádosti získáte v elektronické podobě na www.msmt.cz  nebo osobně na příslušném odboru krajského úřadu. Zápis do rejstříku je základním předpokladem pro čerpání dotací MŠMT.

Čerpání dotací

Čerpání dotací je podmíněno zápisem do Rejstřku škol a školských zařízení. Formulář žádosti o zápis je třeba odevzdat do 30. září daného roku, abyste od září následujícího roku mohli čerpat dotace na aktuální školní rok.


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————