Dětský klub OrangeryPark

V letošním roce zpracovala Ivana Panochová, statutární orgán, jediný společník a jednatel společnosti Mateřská škola Začít spolu s.r.o. ve spolupráci s projektovou manažerkou společnosti, Mgr. Dagmar Boháčkovou, žádost o finanční podporu z ESF ČR pro neziskovou organizaci OrangeryPark, o.s. (občanské sdružení).

Žádost byla zpracována v rámci 5. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita a podána 30. 7. 2012 pod názvem Podpora souladu rodinného a pracovního života prostřednictvím služeb Dětského klubu OrangeryPark  (zkráceně DK OrangeryPark). Záměrem projektu je naplnit potřeby rodičů dětí mezi 2. - 4. rokem věku, kteří mají zájem pracovat, ale nemohou, protože poptávka po službách předškolních zařízení v Praze značně převyšuje nabídku a zařízení typu jesle/školku pro děti v tomto věkovém rozmezí jsou na trhu zastoupena minimálně. Dětský klub OrangeryPark se nachází v lokalitě Prahy 6 a v těsném sousedství lokality Prahy 7. Zařízení by tak mělo pokrýt potřeby cca 20 rodičů z těchto pražských lokalit.

Zda bude žádost úspěšná se dozvíme ve třech krocích. Začátkem září budou známy výsledky formálního posouzení, koncem října budou známy výsledky expertního posouzení a do konce roku 2012 se dozvíme, zda bude žádost podpořena dotacemi. V případě úspěchu bude moci občanské družení OrangeryPark, o.s. zahájit realizaci projektu v březnu roku 2013. Držme občanskému sdružení a rodičům z obou pražských lokalit palce, ať to vyjde!
 


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————