Dětský klub Zajíček

V roce 2009 začala Ivana Panochová, dnes statutární orgán, jediný společník a jednatel společnosti Mateřská škola Začít spolu s.r.o., spolupracovat s občanským sdružením Rodinné centrum Zajíček o.s. Občanské sdružení Rodinné centrum Zajíček vzniklo v roce 2009 jako nezisková organizace v Zaječicích u Pyšel. Součástí této spolupráce bylo poradenství, metodická podpora a péče o děti  předškolního věku v Dětském klubu Zajíček – alternativě MŠ. Dalším okruhem spolupráce bylo organizační a metodické zajištění zájmových kroužků pro děti v Rodinném centru Zajíček.

Vzhledem k tomu, že Dětský klub Zajíček bylo a je soukromé zařízení, provozované neziskovou organizací, spolupracovala Ivana Panochová s občanským sdružením také jako poradkyně pro získávání dotací z ESF ČR. O spolupráci byla požádána poté, kdy na konci roku 2009 získala dotaci z ESF ČR na projekt "Školka Homolka" s realizací od června 2010. V březnu 2010 byla podána Žádost o finanční podporu z ESF ČR, konkrétně v 54. výzvě s názvem Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Žádost byla podána pod názvem Zajíčkova školička. Na zpracování žádosti o poskytnutí podpory se jako odborný garant podílela Ivana Panochová. Žádost bohužel nebyla úspěšná, ke schválení chybělo pouze 0,5 procentního bodu. Zástupce občanského sdružení však tento neúspěch neodradil a Rodinné centrum Zajíček o.s. funguje dodnes. Více se dozvíte na www.rczajicek.cz .


Aktuality

Školka Motoláček

05.08.2012 15:51
Dne 1. 9. 2012 zahájíme provoz Předškolního zařízení pro děti zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole - " Motoláček", které je umístěno v nově zrekonstruovaném objektu v areálu nemocnice. Více se dozvíte na www.motolacek.cz .

—————